Прогноз на Колумбия – Уругвай (11.10.2016, ЧМ-2018)